Aktualne informacje filmowe powiatu wadowickiego

W 41 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.

2019-10-16

Sentymentalne związki Jana Pawła II z Wadowicacmi.

Komentarze

Brak opinii