Archiwalne informacje filmowe powiatu wadowickiego

O GENERALE WALERIANIE CZUMIE.

2018-04-20

Opowiada inż.Jerzy Kozłowski, b/szeregowiec AK, ppor. WP.

Komentarze

Brak opinii